گام اول

گام اول

عضو شدن در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (GS1 ایران) ودریافت کد GLN