گام هفتم

گام هفتم

فروش کالاهایی که تاییدیه ناظر فنی را اخذ نمودند